Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Enia Oy:n CV-tietokannalle

 1. Rekisterinpitäjä
  Enia Oy
  Kirkkokatu 19 A 9
  90100 Oulu
  Puh. 045 136 9811
  E-mail: rekrytointi@enia.fi
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö
  Matti Toppari
  Enia Oy
  Kirkkokatu 19 A 9
  90100 Oulu
  Puh. 045 136 9811
 3. Rekisterin nimi
  Enia Oy:n CV-tietokanta.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  CV-tietokannan tietoja käytetään Enia Oy:n saamissa toimeksiannoissa, joissa Enia Oy:n asiakkaalle etsitään yhtä tai useampaa työntekijää. Henkilöt voivat omalla suostumuksellaan antaa tietonsa Enia Oy:n CV-tietokantaan. (Henkilötietolain 8§.)
 5. Rekisterin tietosisältö
  Tallennettavat tiedot ilmenevät hakulomakkeesta. Rekisteriin tallentuu kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Ainoana tietolähteenä on käyttäjä itse.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  CV-tietokanta toimii Internetissä, jota kautta tallennetut tiedot on rajoitettu Enia Oy:n sisäiseen käyttöön.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  CV-tietokannan käyttöoikeus on Enia Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla työntekijöillä.
  Palvelun tarjoaja (LAURA Rekrytointi Oy) vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta.
Työnhakusivustomme käyttää evästeitä palvelun käytettävyyden ja toimivuuden parantamiseksi ja sivuston käyttöä koskevien tilastojen laatimiseksi.